Cebu Pacific - Philippines

(Suntravel) - Cebu Pacific là một hãng hàng không giá rẻ với đường bay phí tổn thấp có đặt cơ sở ở Pasay, Manila, Philippines được thành lập ngày 26 tháng 8 năm 1988 bắt đầu hoạt động ngày 8 tháng 3 năm 1996, chủ yếu khai thác đường bay ở Đông Nam Á.

Bài viết cùng danh mục: